Tag Archives: wbicie pierwszej łopaty

Wbicie pierwszej łopaty – symboliczny początek prac

Symboliczne pierwsze wbicie łopaty. Zdjęcie: Emilia Sitarska

23 sierpnia na przebudowywanym odcinku drogi 758 symbolicznie rozpoczęto remont. W uroczystości wzięli udział m.in.: Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Jońca, członek zarządu województwa, Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Monika Słoniewska, z-ca dyr. ŚZDW, Tomasz Staniek, starosta opatowski, Małgorzata Jalowska, wicestarosta opatowski, Tomasz Staniek, burmistrz Iwanisk. Relację z pierwszego wbicia łopaty zamieściło Radio Kielce: https://radiokielce.pl/948990/strategiczna-dla-gminy-droga-przejdzie-gruntowny-remont/